DisclaimerCastermans Engineers respecteert de privacy van alle bezoekers van hun website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Castermans Engineers, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken. Bij het bezoeken van deze website, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Castermans Engineers deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Castermans Engineers behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Castermans Engineers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie.Copyright

Deze website van Castermans Engineers is gemaakt door Fabian Castermans. Kopieëren en/of verspreiden van (of een gedeelte van) de inhoud van deze website is zonder toestemming van Castermans Engineers niet toegestaan.

info