Bouwtechniek

Bij het uitwerken de bouwtechnische gegevens van een project verzorgen wij:

x de benodigde geveltekeningen, plattegronden en doorsneden t.b.v. de aanvraag bouwvergunning (tegenwoordig genoemd: omgevingsvergunning)
x de volledige bouwtechnische detaillering
x het bouwkundige bestek
x de berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt
x het bepalen van de brandcompartimentering
x de raming van de bouwkosten
x het houden van de aanbesteding
x het verzorgen van de opdracht aan de aannemer
x de voor de uitvoering benodigde werktekeningen
x het begeleiden van de uitvoering en houden van toezicht op de bouwplaats
x het houden van de oplevering
x het adviseren over de eindafrekening van de aannemer

 

 

autocad revit

dwg-tekening

info